Với quan điểm chủ đạo là tuân thủ chính sách bảo hành của hãng sản xuất, của nhà phân phối và của Minh Việt Computer. Lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu hành động, Minh Việt Computer không ngừng hoàn thiện và đổi mới chính sách bảo hành nhằm đem lại cho Quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất với giá cả cạnh tranh nhất.

Chính sách bảo hành của Minh Việt Computer xây dựng nhằm mục đích:

– Đảm bảo các chính sách bảo hành đối với sản phẩm mua tại Minh Việt Computer, các ưu đãi, chính sách hỗ trợ khách hàng, các dịch vụ kỹ thuật đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

– Mang đến sự hài lòng cho khách hàng đối với dịch vụ bán hàng và sau bán hàng của công ty

 

I. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. Thời gian trả hàng bảo hành cho khách hàng

1.1. Đối với các sản phẩm bảo hành tại Minh Việt Computer

STT LOẠI SẢN PHẨM THỜI GIAN MUA HÀNG

(kể từ ngày mua hàng được thể hiện trên phiếu bảo hành)

THỜI GIAN TRẢ 

HÀNG BẢO HÀNH

(kể từ ngày nhận 

bảo hành)

GHI CHÚ
1 CPU Intel Dưới 12 tháng Không quá 08 ngày Công ty phải gửi hàng đến địa chỉ bảo hành của hãng ở nước ngoài
Từ tháng thứ 12  đến hết thời hạn bảo hành Không quá 15 ngày
2 Bo mạch chủ

(Mainboard), RAM

Dưới 12 tháng Không quá 05 ngày
Từ tháng thứ 12 đến tháng thứ 24 Không quá 07 ngày
Từ tháng thứ 25 đến đến hết thời hạn bảo hành Không quá 09 ngày
3 Ổ cứng cắm trong Dưới 12 tháng Không quá 05 ngày
Từ tháng thứ 12 đến tháng thứ 24 Không quá 07 ngày
Từ tháng thứ 25 đến hết thời hạn bảo hành Không quá 09 ngày
4 Máy tính xách tay Không quá 10 ngày
5 Màn hình Dưới 12 tháng Không quá 06 ngày
Từ tháng thứ 12 đến tháng thứ 24 Không quá 08 ngày
Từ tháng thứ 25 đến hết thời hạn bảo hành Không quá 10 ngày
6 Máy chiếu, máy fax, máy in, máy photocopy, máy huỷ tài liệu, máy ảnh, máy quay Không quá 07 ngày
7 Ổ cứng cắm ngoài Dưới 12 tháng Không quá 05 ngày
Từ tháng thứ 12 đến hết thời hạn bảo hành Không quá 08 ngày
8 Máy để bàn nguyên bộ Không quá 15 ngày
9 Các sản phẩm khác Dưới 6 tháng Không quá 03 ngày
Từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 12 Không quá 05 ngày
Từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 Không quá 07 ngày
Từ tháng thứ 25 đến hết thời hạn bảo hành Không quá 09 ngày

***Tuy nhiên, thời gian trả bảo hành có thể sớm hoặc muộn hơn thời gian quy định trên đây. Khi đó, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với Quý khách trước. Trong trường hợp thời gian trả bảo hành muộn hơn thời gian quy định thì chúng tôi sẽ cộng thêm vào thời hạn bảo hành sản phẩm của Quý khách thời gian tương ứng với thời gian chậm trả cho khách hàng.

1.2 Đối với sản phẩm bảo hành tại hãng:

Nếu Quý khách hàng gửi bảo hành tại Minh Việt Computer thì thời gian trả bảo hành phụ thuộc vào hãng. Minh Việt Computer đảm bảo luôn đôn đốc hãng trả bảo hành trong thời gian sớm nhất cho Quý khách hàng và liên lạc với khách hàng ngay khi hãng trả bảo hành.

 

 

 

MINH VIỆT COMPUTER