DỊCH VỤ BẢO HÀNH TẠI NƠI SỬ DỤNG

I. Điều kiện được bảo hành tại nơi sử dụng

Sản phẩm của Quý khách hàng sẽ được bảo hành tại nơi sử dụng nếu thuộc một trong các trường hợp:

– Khách hàng có thẻ bảo hành/ gói bảo hành dịch vụ tại nơi sử dụng của Minh Việt Computer.

– Khách hàng đăng ký dịch vụ bảo hành tại nơi sử dụng theo yêu cầu phát sinh.

– Trong hợp đồng mua bán hàng hóa giữa khách hàng và Minh Việt Computer có điều khoản quy định về trách nhiệm của Minh Việt Computer bảo hành tại nơi sử dụng cho khách hàng.

II. Thời gian đáp ứng yêu cầu bảo hành tại nơi sử dụng

Chậm nhất là 04 tiếng kể từ thời điểm nhận được thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ có mặt để thực hiện nghiệp vụ bảo hành tại nơi sử dụng cho sản phẩm của Quý khách (áp dụng đối với trường hợp khoảng cách tối đa giữa nơi sử dụng của Quý khách và cơ sở gần nhất của Minh Việt Computer là 20km; với khoảng cách xa hơn, chúng tôi sẽ thoả thuận về thời gian với Quý khách hàng).

III. Bảo hành tại nơi sử dụng theo yêu cầu phát sinh.

– Áp dụng đối với khách hàng mua dịch vụ bảo hành tại nơi sử dụng theo yêu cầu phát sinh.

– Chi phí bảo hành tại nơi sử dụng được áp dụng theo bảng giá dịch vụ của Minh Việt Computer.

– Khi có nhu cầu bảo hành tại nơi sử dụng, Quý khách hàng có thể liên hệ Minh Việt Computer để được cung cấp dịch vụ.

IV. Chi phí dịch vụ bảo hành tại nơi sử dụng

– Chi phí dịch vụ bảo hành tại nơi sử dụng bao gồm chi phí thực hiện dịch vụ chi phí đi lại đến địa điểm khách hàng. Cụ thể:

5.1 Chi phí thực hiện dịch vụ: Tham chiếu bảng giá dịch vụ của công ty

5.2 Chi phí đi lại đến địa điểm khách hàng

Chúng tôi sẽ thông báo chi phí của dịch vụ bảo hành tại nơi sử dụng cho Quý khách hàng trước khi thực hiện dịch vụ.

 MINH VIỆT COMPUTER